สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

หมวดหมู่: ข่าวอบรม/กิจกรรม

การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการงานยืม – คืนหนังสือ

{Announcement} สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรีย …

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์

{Recent News} ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชา …