สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการงานยืม – คืนหนังสือ

การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการงานยืม – คืนหนังสือ

{Announcement}
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากทางสำนักฯ มีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการงานยืม – คืนหนังสือบริเวณชั้น 1
—-
โดยมีกำหนดการปรับปรุงวันอาทิตย์ที่ 3 และวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการ มีความประสงค์ในการใช้บริการในช่วงดังกล่าวสามารถทำรายการได้ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

โดยผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งหนังสือคืนวันอาทิตย์ที่ 3 และวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ระบบจะเปลี่ยนให้มาคืนในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 โดยไม่มีค่าปรับในวันดังกล่าว
—-
ขออภัยในความไม่สะดวก