สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

{Recent News}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
——
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สบู่จากน้ำหมักชีวภาพ และแผ่นประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างถูกวิธี จำนวน 1,000 ชุด โดยสนับสนุนให้กับ
– สำนักงานเขตธนบุรี
– สน.บางยี่เรือ
– สน.บุปผาราม
– กองดุริยางค์ทหารเรือ
– ประชาชนรอบมหาวิทยาลัย
– ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ในแขวงหิรัญรูจี ได้แก่ ชุมชนศรีภูมิ ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ ชุมชนหิรัญรูจี ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ชุมชนประสานมิตร ชุมชนสี่แยกบ้านแขก และชุมชนวัดประดิษฐาราม มอบอุปกรณ์สนันสนุนฯ ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
——
#BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 #BSRUNews

adminprinfo

Comments are closed.