สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่้วไป

{Announcement}
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่้วไป
——-
หัวข้อ “การพัฒนาความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย” เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด
.
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
——
สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/yqfkNnjRbkSd6Kup9

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com