สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
—-
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น.

และร่วมการประชุมบุคลากร ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ 141 อาคาร 1 ชั้น 4
—-
ดูกำหนดการได้ที่ : https://drive.google.com/…/14X15AWOuCn5fn6Ea8F2JwBiPpPnhhxH…

adminprinfo

Comments are closed.