สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อวินัย โรจน์เรืองนนท์ บิดา อาจารย์เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อวินัย โรจน์เรืองนนท์ บิดา อาจารย์เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

{Announcement}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อวินัย โรจน์เรืองนนท์ บิดา อาจารย์เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

—-

พิธีรดน้ำศพ : วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

สวดพระอภิธรรม : วันพุธที่ 22 – วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น.

พิธีฌาปนกิจ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ วัดเวฬุราชิณ ศาลา 3 

adminprinfo

Comments are closed.