สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2564

สมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2564

{Announcement}
สมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2564
—-
ได้ที่ : http://guide-dpmot.bsru.ac.thหรือ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.dot.go.th
—-
ติดต่อได้ที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600อาาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 7
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
062-196-6301 ติดต่อได้ในเวลาราชการเท่านั้น​​
063-828-1386 ติดต่อได้ จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
.
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
BSRU News


Prinfo3

Comments are closed.