สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มบส. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2021)

มบส. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2021)

{Up next}
มบส. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2021)
——
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
เวลา 20.30 – 21.30 น.

Prinfo3

Comments are closed.