สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

{Announcement}
ขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
—-
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)และอาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป- พิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป- พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ- สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์- กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เนื่องในวันปีใหม่ไทย- กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทยเพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมายกำหนดการ : https://bit.ly/3f9a1cl
—-
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th .
อีเมล culturebsru@gmail.com .
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

Prinfo3

Comments are closed.