สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
—-
สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
1. พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (GPAX/คุณสมสมบัติอื่นๆ)ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย
2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call)ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมการสอบผ่านทางโทรศัพท์ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
3. การสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 (มารายงานตัวก่อนเวลา 10.00 น.)
– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สอบสัมภาษณ์ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1
– สาขาวิชาพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ โรงยิมอาคาร 27 ชั้น 1
—-
ตรวจสอบสถานะการสมัครและวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร

Prinfo3

Comments are closed.