สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

{Announcement}
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
—-
จากวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
– พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป
– พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
– พิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้ง- สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”

***งดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส***

ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทยเพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมายกำหนดการ : https://bit.ly/3cwS1a3
—-
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

Prinfo3

Comments are closed.