สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสากิจชุมชนเวชชานุกล และ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด โครงการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสากิจชุมชนเวชชานุกล และ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด โครงการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Recent News}
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสากิจชุมชนเวชชานุกล และ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด โครงการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์
—-
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสากิจชุมชนเวชชานุกล และ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด โครงการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร หัวหน้าศูนย์วิจัยกัญชา กัญชงและกระท่อมเพื่อการแพทย์ ร่วมลงนามกับ นางสาวจิตนิฏฐา วิยาภรณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเวชชานุกูล และประธานกรรมการ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด นายจิรัฏฐ์ บูรพาพัฒนะกูล และนางญาศิกาญจน์ ทรัพย์ธำรงค์ ณ วัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.รายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/ek
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#BSRURecentNews คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสากิจชุมชนเวชชานุกล และ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด โครงการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ #BSRUNews
.
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย : BSRU News :https://link.bsru.ac.th/ep

Prinfo3

Comments are closed.