สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ประชุมรับฟัง “ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน” และ “กำหนดการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย (Onsite) เต็มรูปแบบ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ประชุมรับฟัง “ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน” และ “กำหนดการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย (Onsite) เต็มรูปแบบ”

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ประชุมรับฟัง “ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน” และ “กำหนดการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย (Onsite) เต็มรูปแบบ”
—-
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
—-
ผ่านแอพพลิเคชั่น
ZOOM ID : 880 4951 0275
Passcode : 213770

Prinfo3

Comments are closed.