สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท หงต้า เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท หงต้า เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

{Recent News}
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท หงต้า เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
—-
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท หงต้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในโครงการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารด้วยกรรมวิธี #การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Drying) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนาม โดยมี อาจารย์ทิพรักษ์ วงษาดี (ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) คุณศินาเรศ เจริญพาโชค (กรรมการผู้จัดการ) และ คุณจักรพันธุ์ กิตติรงค์ จาก บริษัท หงต้า เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ณ ห้องประชุมสาขาวิชา อาคาร 24 ชั้น 12
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-

#BSRURecentnews สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท หงต้า เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด #BSRUNews
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/r1

Prinfo3

Comments are closed.