สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
——
– link ประกาศผลการคัดเลือก :​ https://link.bsru.ac.th/2564-2-1-pass
——
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/student_info
– ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com
(เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครควรลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันยืนยันสิทธิ์)
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

Prinfo3

Comments are closed.