สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลปีใหม่ไทย ก่อน – หลังการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 รางวัล

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลปีใหม่ไทย ก่อน – หลังการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 รางวัล

{Announcement}
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลปีใหม่ไทย ก่อน – หลังการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 รางวัล
—-
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Prinfo3

Comments are closed.