สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพระ โชคเนืองนิตย์ นางสาวจารุวรรณ มาสิงห์ และนางสาวชุติกาญจน์ เตียวสกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ องุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ ปี 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพระ โชคเนืองนิตย์ นางสาวจารุวรรณ มาสิงห์ และนางสาวชุติกาญจน์ เตียวสกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ องุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ ปี 5

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพระ โชคเนืองนิตย์ นางสาวจารุวรรณ มาสิงห์ และนางสาวชุติกาญจน์ เตียวสกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ องุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ ปี 5
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพระ โชคเนืองนิตย์ นางสาวจารุวรรณ มาสิงห์ และนางสาวชุติกาญจน์ เตียวสกุล #BSRUNews

15คุณ และคนอื่นๆ อีก 14 คนแชร์ 4 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

Prinfo3

Comments are closed.