สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศหยุดราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศหยุดราชการ

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศหยุดราชการ
—-
วันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เนื่องในวันปีใหม่ไทย

Prinfo3

Comments are closed.