สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี 2564

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี 2564

{Announcement}
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี 2564
—-
ประเภทกลุ่มผู้บริหารประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
—-
โดยกดไลค์ กดแชร์ เพื่อรับรางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย” https://link.bsru.ac.th/vq

Prinfo3

Comments are closed.