สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ 5 ข้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ 5 ข้อ

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ 5 ข้อ ดังนี้
——

  1. ให้บุคลากร ร้อยละ 50 สลับเวลาทำงาน ในพื้นที่และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยยึดแนว ปฏิบัติตามประกาศ ฉบับที่ 2/2564 ข้อที่ 4 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 : https://link.bsru.ac.th/11t
  2. ให้เลื่อนกิจกรรมลงพื้นที่ในโครงการ U2T โครงการยุทธศาสตร์ฯ และโครงการวิจัย
  3. ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2564 ทุกกิจกรรม
  4. ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมและประชุมในพื้นที่ Onsite ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากโดยให้ยึดตามประกาศของ ศบค.
  5. การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อวางแผนงานให้ประชุมผ่านระบบ Online เป็นหลัก ส่วนการประชุม Onsite ให้ดำเนินการได้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

——

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

Prinfo3

Comments are closed.