สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2

{Announcement}
ขยายระยะเวลาการสมัครและการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
—-
ตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2564
เวลา 23.59 น.
—-
ชำระค่าสมัครได้ที่ : เคาน์เตอร์เซอร์วิส (COUNTER SERVICE)

*กรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมสมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งชำระใหม่อีกครั้ง จึงจะชำระค่าสมัครได้
—-
CONTACT USโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
.
.
https://link.bsru.ac.th/1cl

Prinfo3

Comments are closed.