สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การประชุมปิดการตรวจคณะวิทยาการจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การประชุมปิดการตรวจคณะวิทยาการจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Recent News}
การประชุมปิดการตรวจคณะวิทยาการจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมี ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentNews การประชุมปิดการตรวจคณะวิทยาการจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/19p

Prinfo3

Comments are closed.