สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม PDPA ครั้งที่ 2

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม PDPA ครั้งที่ 2

{Recent News}
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม PDPA ครั้งที่ 2
—-
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Personal Data Protection Act B.E 2562 (PDPA) หรือ การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ดำเนินการโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากรที่มากความสามารถและประสบการณ์ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ได้แก่• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล• คุณสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล บุคลากรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชนการอบรมออนไลน์ ครั้งนี้ จะพูดถึงเนื้อหาเรื่อง การปกป้อง คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ การใช้กฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในการเก็บข้อมูลต่างๆ พร้อมการฝึกปฏิบัติการบันทึกกิจกรรมของการประมวลผล (ROPA)ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลสำคัญที่หลายๆ องค์กร หลายๆ มหาวิทยาลัยฯ จำต้องเก็บข้อมูลรวบรวมไว้ เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้มีความก้าวหน้า ในทางกลับกัน หากไม่มีมาตรการคุ้มครองป้องกันที่เพียงพอ เป็นไปได้ที่ข้อมูลเหล่านี้จะหลุดรอด รั่วไหล และเมื่อรั่วไหล และสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล มักถูกล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการถูกนำไปสวมรอยใช้หลอกลวงคนอื่นในโลกออนไลน์ (Identity Theft) การถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเอาข้อมูลมาใช้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเราควรรู้การใช้กฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง นั้นเอง
—-
ติดต่อเรา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
อาคาร 10 ชั้น 81061
ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th
อีเมล์ : cc@bsru.ac.th
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ —-
#BSRURecentNews สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม PDPA ครั้งที่ 2 #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1bl

Prinfo3

Comments are closed.