สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล สำนักกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ออนไลน์

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล สำนักกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ออนไลน์

{Recent News}
ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล สำนักกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ออนไลน์
——
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล สำนักกิจการนักศึกษา และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 99 ปี สู่ 100 ปี ต่อยอดโครงการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน ผ่านระบบออนไลน์
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล
——
#BSRURecentNews ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล สำนักกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ออนไลน์ #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1bn

Prinfo3

Comments are closed.