สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “หลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชน” เรื่องรู้ทัน ภัยไซเบอร์ อบรบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “หลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชน” เรื่องรู้ทัน ภัยไซเบอร์ อบรบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

{Recent News}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “หลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชน” เรื่องรู้ทัน ภัยไซเบอร์ อบรบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
—-
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “หลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชน” เรื่องรู้ทัน ภัยไซเบอร์ อบรบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ดำเนินการโดย สำนักคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นเพื่อจะได้เรียนรู้ การป้องกันภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัย การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนให้ปลอดภัย การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ นำโดยทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่• ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์• ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์• ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์• ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ เป็นการอบรมหนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
—-
ติดต่อเรา : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 81061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723
เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th
อีเมล์ : cc@bsru.ac.th
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ —-
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “หลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชน” เรื่องรู้ทัน ภัยไซเบอร์ อบรบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1c0

Prinfo3

Comments are closed.