สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

TCAS64 : สาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ รอบ 2 Quota ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ Mytcas.com

TCAS64 : สาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ รอบ 2 Quota ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ Mytcas.com

TCAS64 : สาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ รอบ 2 Quota ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ Mytcas.com
——
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
เวลา 15.00 น.

Prinfo3

Comments are closed.