สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“Music Activity Outreach” ผลสัมฤทธิ์ของค่ายดนตรีสู่การพัฒนากิจกรรมในเครือข่ายนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย

“Music Activity Outreach” ผลสัมฤทธิ์ของค่ายดนตรีสู่การพัฒนากิจกรรมในเครือข่ายนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย

[Up-Next]
“เมื่ออาจารย์ ชวนเด็กดนตรีไปค่าย” เรื่องราวจะเป็นอย่างไร? แชร์ประสบการณ์ในการจัดทำค่ายดนตรี 3 รูปแบบ จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Music Activity Outreach” ผลสัมฤทธิ์ของค่ายดนตรีสู่การพัฒนากิจกรรมในเครือข่ายนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย
—-
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564
เวลา 18.00 – 20.00 น.
แชร์ประสบการณ์ในการไปค่ายของนักศึกษาดนตรีจาก 3 สถาบัน ภายใต้หัวข้อ “แบ่งปันความสุข”
.
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
เวลา 18.00 – 20.00 น.
live ผ่านเพจ : College of Music BSRU
.
.
https://link.bsru.ac.th/1f2

Prinfo3

Comments are closed.