สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Dsad News…ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ และ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน BSRU Job Fair Online 2021”

Dsad News…ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ และ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน BSRU Job Fair Online 2021”

{Announcement}
Dsad News…ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ และ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน BSRU Job Fair Online 2021”
—-
กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60).

***วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.***

>>>> ผ่าน Application Zoom Meeting >>>>>
.
ห้องอบรมที่ 1 สำหรับนักศึกษา
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#วิทยาลัยการดนตรี
Zoom Meeting ID : 870 2583 8921Passcode : 414428
Link : https://link.bsru.ac.th/dsadjobfair1
—-
ห้องอบรมที่ 2 สำหรับนักศึกษา
#คณะวิทยาการจัดการ
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Meeting ID : 820 8588 5528Passcode : 313326
Link : https://link.bsru.ac.th/dsadjobfair2.
– ร่วมฟังการพบปะจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
– การบรรยาย “เทคนิคสู่ความสำเร็จ” จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์
– เรียนรู้และทดลองการฝึกเขียนเรซูเม่

Prinfo3

Comments are closed.