สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota(ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota(ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota(ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
—-
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
—-
1. พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (GPAX/คุณสมสมบัติอื่นๆ) ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย

2. การสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Voice Call) ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมการสอบผ่านทางโทรศัพท์ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
—-
ตรวจสอบสถานะการสมัครและวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร
.
.
https://link.bsru.ac.th/1f8

Prinfo3

Comments are closed.