สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน 2 หลักสูตร

สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน 2 หลักสูตร

{Announcement}
สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน 2 หลักสูตร
—-
#หลักสูตรที่ 1 การสร้างสื่อนำเสนอด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิกหัวข้ออบรม การออกแบบสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint
เปิดอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.
—–
#หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูลอบรมออนไลน์วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
– รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น.
หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูลขั้นต้น”
– รอบที่ 2 รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูลขั้นสูง”

**ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะการใช้ Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน**
—–
สนใจสม้ครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นเไปที่ : http://training.bsru.ac.th/
—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 743 7000 ต่อ 1722-1723
.
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/1hh

Prinfo3

Comments are closed.