สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาชวนฟัง…เสวนาออนไลน์ในรายการ “พูดพร่ำทำเพลง”

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาชวนฟัง…เสวนาออนไลน์ในรายการ “พูดพร่ำทำเพลง”

{Announcement}
วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาชวนฟัง…เสวนาออนไลน์ในรายการ “พูดพร่ำทำเพลง”
—-
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น.
International Jazz Day
.
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:30 น.
อย่าหาว่าพี่สอน Vol.1 “ทำไมเลือก”แนะแนวการเรียนดนตรีตะวันตกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ดนตรี
.
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:00 น.
ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่
.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:30 น.
อย่าหาว่าพี่สอน Vol.2 “ความเข้าใจ”ทำความเข้าใจเนื้อหา สาระ หัวใจ และจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่จะต้องเรียนในหลักสูตรดนตรีตะวันตก
.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:00 น.
MUSIC ACTIVITY OUTRECH
.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:00 น.
คุยสบาย…สไตล์เพลงไทย
.
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:30 น.
อย่าหาว่าพี่สอน Vol.3 “Value”แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาด้านดนตรี การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การสมัครงาน
.
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:00 น.
Thai share USAประสบการณ์การสอนดนตรีไทยในสหรัฐอเมริกา
.
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:00 น.
แบ่งปันความสุขแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ายดนตรีของอาจารย์/นักศึกษาถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติและการนำไปใช้ในอนาคต
.
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 18:00 น.
คุยสบาย..ดนตรีไทยสไตล์ INTER
.
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 18:00 น.
ประสบการณ์และปัญหาการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน
.
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 18:00 น.
ปกิณกะดนตรีไทย
—-
รับฟังสดได้ที่ : Facebook Fanpage : College of Music BSRU
ลิงค์ : https://www.facebook.com/bsrumusic2558
.
.
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/1hj

Prinfo3

Comments are closed.