สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

{Announcement}
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Prinfo3

Comments are closed.