สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

รายการ

Link Download

QR Code

 

1 นาที ไม่มีเสียงบรรยาย

https://bit.ly/2lUMvWV

 

6 นาที เสียงภาษาไทย ข้อความภาษาอังกฤษ

https://bit.ly/2lZDige

 

6 นาที เสียงภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาจีน

https://bit.ly/2m0zxXT