สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

ปี พ.ศ. 2563

แบนเนอร์ คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล