สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าว พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน จัดตั้งกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไป ที่ประสบภัย จากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19