สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพระ โชคเนืองนิตย์ นางสาวจารุวรรณ มาสิงห์ และนางสาวชุติกาญจน์ เตียวสกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ องุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ ปี 5

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแส

Read More

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลปีใหม่ไทย ก่อน – หลังการประชุม ไม่น้อยกว่า 15 รางวัล

{Announcement}สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบร

Read More

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท หงต้า เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

{Recent News}สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ประชุมรับฟัง “ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน” และ “กำหนดการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย (Onsite) เต็มรูปแบบ”

{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเช

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสากิจชุมชนเวชชานุกล และ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด โครงการปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ {Recent News}คณะวิ

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

{Announcement}สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ เรื่อง เลื่อ

Read More

ขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

{Announcement}ขอเชิญร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธ

Read More

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มบส. ขอเชิญน้องๆ ร่วมเข้าการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

{Announcement}สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหา

Read More