ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ “สิรินายน” (2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ “สิรินายน”

—– ในวันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ณ อาคาร 11 ชั้น 9 เวลา 16.00 น. งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ อาคาร 1 ชั้น 4