สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม Master of Science Program in Technology and Innovation Management

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิ

Read More