สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107)
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ #BSRUNews

Prinfo3

Comments are closed.