สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1fb

Prinfo3

Comments are closed.