รายการ

Link Download

QR Code

 

1 นาที ไม่มีเสียงบรรยาย

https://bit.ly/2lUMvWV

 

6 นาที เสียงภาษาไทย ข้อความภาษาอังกฤษ

https://bit.ly/2lZDige

 

6 นาที เสียงภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาจีน

https://bit.ly/2m0zxXT