แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

เปิดให้บริการเข้าชม ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล [email protected]
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

« 1 ของ 2 »