1. งานสายสายใย รวมใจลูกสุริยะ 2561
  2. งานราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า พ.ศ. 2561
  3. งานรับรางวัล ITA ปีการศึกษา 2560
  4. งานรับรางวัล ITA ปีการศึกษา 2561
  5. ทูตกิจกรรมประจำปี 2560